Pogoji uporabe in politika zasebnosti

Dobrodošli na podstrani spletnega mesta brivnica.com, na kateri vam lastnik spletnega mesta Nasiha Kahrimanović s.p. (v nadaljevanju družba) z namenom varovanja vaših osebnih podatkov in seznanjanja z vašimi pravicami glede le-teh predstavlja, kako vaše podatke obdeluje, tj. pridobiva, hrani in uporablja.

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov je Nasiha Kahrimanović s.p..

Datum uveljavitve politike zasebnosti: 03.01.2022.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov: info@brivnica.com.

Vaše osebne podatke pridobivamo neposredno z vašo uporabo našega spletnega mesta, s prijavo na e-novice, z vašim povpraševanjem po storitvah po elektronski pošti, v pisni obliki ali prek družbenih omrežij, s sklenitvijo pogodb in drugim poslovnim sodelovanjem z družbo ter z oddajo soglasja za obdelavo osebnih podatkov, posredno pa z vašo uporabo katere koli sedanje ali bodoče storitve družbe. Vaše podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih informacij ali virov, seveda pa le, kadar nam to dopušča zakonodaja.

V okviru opravljanja svoje dejavnosti in izvajanja storitev družba zbira in obdeluje naslednje osebne in druge podatke, ki jih lahko uporabnik posreduje izključno sam: ime in priimek, naslov elektronske pošte, spol. Izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost posredovanih podatkov nosi uporabnik. Posebnih vrst osebnih podatkov družba ne obdeluje.

Prav tako zbiramo podatke o vaši uporabi našega spletnega mesta s piškotki (vaš IP naslov, vrsta brskalnika, vrsta naprave, katere strani ste si ogledali in kdaj), pri čemer so vaši podatki ponastavljeno anonimizirani. Vaš IP naslov bi, na primer, uporabili zgolj v primeru ugotavljanja težav s strežnikom in pri urejanju spletnega mesta.

Naše spletne strani vsebujejo tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb, pri čemer družba ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino teh spletnih mest.

Družba se zavezuje, da bo s podatki uporabnikov ravnala skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov, tj. s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR; Uredba 2016/679/EU) ter z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami in dopolnitvami).

Vse zbrane osebne in druge podatke obdelujemo v okviru opravljanja svoje dejavnosti in v zvezi s storitvami, ki jih družba izvaja, uporabljamo pa jih za enega ali več naslednjih namenov:

  • naročanje na storitve,
  • organizacija dogodkov,
  • organizacija izobraževanj,
  • za namene izboljšave našega spletnega mesta in prilagajanja uporabniške izkušnje ter izboljšave,
  • za namene identificiranja morebitnih kaznivih dejanj, na primer, goljufij, ali groženj za javno varnost pristojnemu organu na podlagi splošnega javnega interesa,
  • za zagotovitev varnosti informacijskega sistema.

Vaše kontaktne informacije družba uporablja zgolj za vzpostavitev stika z vami, vaših osebnih in drugih podatkov pa ne razkrivamo tretjim osebam.

Družba osebne podatke zbira po načelih minimalizacije obdelave in anonimizacije osebnih podatkov in si prizadeva od uporabnikov pridobiti le tiste podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje storitev zanje. Za shranjevanje osebnih podatkov uporabljamo varne strežnike.

Soglasje uporabnika za obdelavo osebnih podatkov je prostovoljna izjava in ne pogojuje sklenitve pogodbe ali poslovnega razmerja z družbo, se pa vselej šteje kot veljavno le zadnje dano soglasje.

Ob podaji soglasja je uporabnik seznanjen z možnostjo, da lahko že podano soglasje kadar koli v celoti ali deloma ter trajno ali začasno prekliče, kar lahko stori s pisno izjavo, naslovljeno na družbo, ali z elektronskim sporočilom na naslov info@brivnica.com, pri čemer si družba pridržuje pravico do identifikacije uporabnika. Družba bo z obdelavo podatkov na podlagi preklica soglasja prenehala najkasneje v roku 3 delovnih dni od prejema preklica.